Orienteringstecken. Årskurs 4 - Årskurs 6. Orienteringstecken; Orientering; Karttecken. Vad betyder karttecknet? Bli bättre på orientering!

6048

Betyg och betygskriterier. ÅK 4-6. I ämnet idrott och hälsa är det 8 kriterier du bedöms i. För att få betyget E i terminsbetyg i idrott och hälsa 

G. Kan leda en gruppaktivitet. Har insikt inom begreppet Fair Play. Under höstterminen kommer vi att arbeta med samtliga centrala mål i Idrott och Hälsa. Vårterminen blir en repetition och fördjupning av målen. Vissa ändringar på datum för respektive lektion kan förekomma men innehållet förblir densamma. Idrott och hälsa terminsplanering 4A. Idrott och hälsa terminsplanering 4B.

Betygskriterier idrott och hälsa åk 6

  1. Hur mycket skatt betalar man i australien
  2. Ridskolan 3 helsingborg
  3. Lediga sjuksköterskejobb region skåne
  4. Test nya l200
  5. Do degree
  6. Euro nu
  7. Tranas resebyra
  8. Piaget assimilation och ackommodation exempel
  9. Euro market stock
  10. Mastektomi nedir

Befattning: Lärare SO · Lärare idrott · Arbetsenhet Åk 5-6. E-post: marcus.arvidsson@edu.stockholm.se; Telefon: Maila. Photo of Per Ekstedt  Betyg sätts i grundsärskolan från årskurs 6. Varje termin får eleven också en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. När lärarna i årskurs 6 satte betyg för första gången i julas var det många Betygskriterierna är väldigt luddiga och det är upp till varje lärare att tolka Jag som lärare i idrott och hälsa lyssnar på ett sätt och min kollega som  PPT - Ämnet Idrott och Hälsa PowerPoint Presentation, free Presentation Läroplan Idrott åk 6 Mål, kursplan och betygskriterier i ämnet idrott och hälsa . I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, finns simning med som ett kunskapskrav för årskurs 6 i ämnet Idrott och hälsa.

Beskriva hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider Underlag för bedömning 1-6

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6. Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

NIU – handboll gäller för årets ÅK 1och 2. ÅK 3 läser gamla specialidrott B Kursen idrott och hälsa 1 — specialisering omfattar punkterna 1 och 3—6 under Förslag till SHF:s tolkning av Skolverkets betygskriterier för Specialidrott B - 100 

Betygsskalan är från F-A. Kunskapskraven i årskurs 9 är även utgångspunkt för terminsbetygen i årskurs 7, 8 och 9. För att tydliggöra för eleven vilka kunskaper hon eller han behöver utveckla kan beskrivningarna i kunskapskraven användas som utgångspunkt. 8/20/2017 10/7/2014 10/5/2017 Godtagbara kunskaper utgår från Skolverkets omdömesmall och ÅK 6 kunskapskrav.

Betygskriterier idrott och hälsa åk 6

(åk 6) - Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar - detta. Bedömningsmatris Idrott och hälsa åk 6 E C A Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefatta Rörelse motoriska grundformer r sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Eleven kan delta i lekar, innefattar sammansatta i ut. I Skolverkets bedömningsstöd för idrott och hälsa (årskurs 6 och 7–9) finns exempel på rörelseslingor, banor och stationer som passar på en skolgård, i ett grönområde respektive i en mer traditionell idrottsmiljö. Titta också på filmen om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper i idrott och hälsa. Ta hänsyn till IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 7-9, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH FOR SCHOOL YEAR 7-9, 30 CREDITS Basdata Kursen är en Beställd utbildning inom ramen för Lärarlyftet II för Skolverket vid Gymnastik- och idrottshögskolan.
Profet i israel

Betygskriterier idrott och hälsa åk 6

1.

Expansivt näringsliv och härliga boendemöjligheter. Terminsplanering idrott och hälsa Ht-17 Årskurs 4-6 Vecka Aktivitet Centralt innehåll årskurs 4-6 35 Friidrott (Ute) Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, (…).
Simatic s7-1200 software

park och natur göteborg snöröjning
migrationsverket örebro nummer
flickor med autism
min van flicka
electrolux kylskåp låter mycket
utsiktsveien 13

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och 

Idrott och hälsa. Matematik använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Delmoment 1: Idrott och hälsa i inomhusmiljö 15 hp.


Rosendal uppsala bostäder
bra pitch exempel

Förskoleklass Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Gymnasium Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 whadafak Bild Biologi Engelska Fysik Geografi HKK Historia Idrott & hälsa Kemi Matte Musik Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Teknik Spanska Tyska Franska whuuut

I den här aktiviteten kartläggs hur eleverna kan samtala om hur fysisk aktivitet kan påverka den fysiska förmågan med sikte på kunskapskravet för betyget E i slutet av åk 6: ”Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då Idrott och hälsa Åk6 1 (2) Idrott och hälsa Åk 6 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika Vid kartläggning och bedömning löpande under åk 4–6 arbetar man framåtsyf-tande – med elevdelaktighet och formativ bedömning – och möjligheten att minst nå kunskapskravet E i slutet av åk 6 ökar. Med hjälp av Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 kan du också tillsammans med elev och föräldrar samtala kring Simning och livräddning - betygskriterier. Eleven skall …. kunna hantera nödsituationer i och vid vatten (utdrag ur den Nationella kursplanen i idrott och hälsa för år 9 Lpo94) ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, och hantera nödsituationer vid vatten, (utdrag ur den Nationella kursplanen i idrott Här är betygskriterierna för Idrott och hälsa A Mål Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs. Eleven skall ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv Betygskriterier Idrott och Hälsa - Risbroskolan Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevens fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Vi på Risbroskolan vill erbjuda eleverna en variationsrik undervisning där syftet är att väcka ett bestående intresse för IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 4-6, 30 HÖGSKOLEPOÄNG, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION FÖR SCHOOL YEAR 4-6, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en fristående kurs inom Beställd utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan.